Bilimsel Program

  Salon A Salon B  Salon C Salon D
08:00-12:00   Füzyon Biyopsi ve Fokal Tedavi Kursu
Konuşmacı:
Dr. Sinan Sözen, Dr. Ahmet Güdeloğlu, Dr. Emre Altınmakas
   
13:30-17:30     ICG Kursu (Gentek Salonu) Konuşmacı: Dr. Cenk Acar, Dr. Yakup Kordan  
08:00-08:40 Çapraz Ateş 1.5 cm Alt Pol Taşı: RIRS vs PCNL
Moderatörler: Dr. Atilla Arıdoğan, Dr. Yakup Bostancı
     
08:00-08:20 RIRS
Konuşmacı:
Dr. Bora Küpeli
     
08:20-08:40 PCNL
Konuşmacı:
Dr. Çağatay Göğüş
     
08:40-09:20 Çapraz Ateş Ürolojik Kanserlerde Pelvik Lenfadenektomi: Açık vs Minimal İnvaziv Yaklaşım
Moderatörler: Dr. Yaşar Bedük, Dr. Sinan Sözen
     
08:40-09:00 Açık Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Sümer Baltacı
     
09:00-09:20 Minimal İnvaziv Yaklaşım
Konuşmacı:
Dr. Levent Türkeri
     
09:20-10:00 Çapraz Ateş Sistektomi: Açık vs Robotik
Moderatörler: Dr. Hakan Özkardeş, Dr. Feridun Şengör
     
09:20-09:40 Açık Sistektomi
Konuşmacı:
Dr. Güven Aslan
     
09:40-10:00 Robotik Sistektomi
Konuşmacı:
Dr. Cemil Uygur
     
10:00-10:40 Çapraz Ateş Transplantasyon: Açık vs Minimal İnvaziv
Moderatörler: Dr. İlhan Erkan, Dr. Oktay Üçer
     
10:00-10:20 Açık Renal Transplantasyon
Konuşmacı:
Dr. Fazıl Tuncay Akı
     
10:20-10:40 Minimal İnvaziv Renal Transplantasyon
Konuşmacı:
Dr. Kamil Yakupoğlu
     
10:40-11:00 Kahve Molası
11:00-14:00 Canlı Ameliyat: Robotik Prostatektomi 
Moderatörler: Dr. Doğu Teber, Dr. İlter Tüfek
Operatörler:
Dr. Haluk Akpınar, Dr. Sertaç Yazıcı
     
14:00-14:40 Böbrek Tümörü
Moderatörler: Dr. Güven Aslan, Dr. İlker Tınay
     
14:00-14:20 Minimal İnvaziv Cerrahi Çağında Açık Parsiyel Nefrektomi
Konuşmacı:
Dr. Aydın Mungan
     
14:20-14:40 Olgular Eşliğinde Laparoskopik Radikal Nefrektomin Genişletilmiş Endikasyonları
Konuşmacı:
Dr. Ender Özden
     
14:40-16:00 Minimal İnvaziv Rekonstrüktif Cerrahi
Moderatörler: Dr. Ali Ergen, Dr. Erim Erdem
     
14:40-15:00 Pediatrik Robotik Cerrahi
Konuşmacı:
Dr. Bülent Önal
     
15:00-15:20 Pyeloplasti: Laparoskopik vs Robotik
Konuşmacı:
Dr. Selçuk Keskin
     
15:20-15:40 ICG Yardımlı Minimal İnvaziv Rekonstrüksiyonlar
Konuşmacı:
Dr. Yılören Tanıdır
     
15:40-16:00 Pelvik Organ Prolapsusunda Minimal İnvaziv Yaklaşımlar
Konuşmacı:
Dr. İlker Şen
     
16:00-16:30 Kahve Molası
16:30-17:10 BPH
Moderatörler: Dr. Turgut Alkibay, Dr. Ahmet Cihan
     
16:30-16:50 Komorbid Hastada Prostat Embolizasyonu ve Askılama
Konuşmacı:
Dr. Barbaros Çil
     
16:50-17:10 BPH Cerrahisinde Enerji Kaynaklarının Kritik Karşılaştırması
Konuşmacı:
Dr. Barbaros Başeskioğlu
     
17:10-18:30 Güncelleme
Moderatörler:
Dr. Şaban Sarıkaya, Dr. Özgür Tan
     
17:10-17:30 ESWL de Başarıyı Artırıcı Manüplasyonlar
Konuşmacı:
Dr. İlteriş Tekin
     
17:30-17:50 Ürolojik Kanserlerde Aktif İzlem Protokolleri
Konuşmacı:
Dr. İlker Tınay
     
17:50-18:10 Varikoselektomide Teknik Gelişmeler
Konuşmacı:
Dr. Ahmet Güdeloğlu
     
18:10-18:30 Robotik Cerrahinin Geleceği
Konuşmacı:
Dr. Ömer Demir
     
18:00-19:00 SALON B
Video Sunumları
VS019-VS027
Moderatörler:
Dr. Ender Özden,
Dr. Ferruh Akay

SALON C
Video Sunumları
VS028-VS036
Moderatörler:
Dr. Ömer Demir,
Dr. Barbaros Başeskioğlu

SALON D
Sözlü Sunumlar
SS024-SS035
Moderatörler:
Dr. Enis Rauf Coşkuner,
Dr. Alper Eken

SALON E
Sözlü Sunumlar
SS036-SS047
Moderatörler:
Dr. Kamil Yakupoğlu,
Dr. Lokman Irkilata