Bilimsel Sekreterya
Minimal İnvaziv Üroloji Derneği
Dr. Ender Özden
Adres:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Samsun
Kongre Sekreteryası
 
SERENAS GROUP
Adres:
Turan Güneş Bul. 5. Cad. No: 13 06550 Yıldız, Çankaya / ANKARA