İşbu Kişisel Verilerin Kullanımı ile İlgili Bildirim (“Bildirim”) Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon Anonim Şirketi (“Serenas”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve hukuki dayanağını Kanun’dan alan ikincil mevzuat olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata (“Veri Koruma Mevzuatı”)uygun olarak uygun olarak gerçekleştirmekte olduğumuz kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimize ilişkin olarak şahsınızı aydınlatmak maksadıyla hazırlanmıştır. 

Serenas tarafından yürütülen canlı yayın organizasyonu kapsamında tarafınızca hukuka uygun olarak Serenas ile paylaşılmış olan kişisel verileriniz (adınız, soyadınız, yaşınız,çalışmakta olduğunuz kurumunuz, uzmanlık alanınız, bulunduğunuz şehir, telefon numaranız ve e-posta adresi gibi ve bunlarla sınırlı kalmaksızın paylaşılan diğer bilgileriniz de dahil olmak üzere)  gerçekleştirilecek organizasyona ilişkin çalışmaların sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi, organizasyon istatistiklerinin tutulabilmesi, organizasyona ilişkin geri bildirimlerin toplanabilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Serenas, açık rızanızı vermeniz halinde ileride yapılabilecek organizasyonlar ilişkin bilgi vermek ve sizleri bu organizasyonlara davet edebilmek için iletmiş olduğunuz telefon numarası ve e-posta adresi üzerinden de sizinle iletişime geçebilecektir. 

Kişisel verilerinizin bu bildirimde yer alan amaçları gerçekleştirebilmek maksadıyla, Kanun’un 8 ve 9.maddeleri ile Veri Koruma Mevzuatı’nın ilgili hükümlerinin izin verdiği ölçü ve sınırlar dahilinde, organizasyon ile ilişkili kuruluşlarla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla, ilgili işlerin yerine getirilebilmesi amacıyla hizmet almakta olduğumuz gizlilik yükümlülüğü bulunan tedarikçilerimizle, veri depolama ve e-posta hizmet sağlayıcılarından almakta olduğumuz hizmetlerin gereği olarak yurtdışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabileceğini bildiririz. 

Kişisel verileriniz,Kanun’un 5. maddesinde anılan sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi için zorunlu olması, veri sorumlusu olarak Serenas’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek için zorunlu olması ve Serenas’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine ve sınırlarına bağlı olarak işlenecektir. 

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesinden kaynaklı haklarınızı kullanmak için ’ye e-posta göndermek suretiyle başvurabilirsiniz. 

Saygılarımızla, 

Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon Anonim Şirketi