MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Dernek Başkanı
Dr. Ender Özden
Dernek 2. Başkanı
Dr. Ömer Demir
Dernek Genel Sekreteri
Dr. A. Barbaros Başeskioğlu
Dernek Saymanı
Dr. Ahmet Güdeloğlu
Dernek Üyesi
Dr. Cenk Yücel Bilen

Dr. Volkan İzol

Dr. Yılören Tanıdır

Dr. Bora Özveren

Dr. M. İlker Gökçe