MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

BAŞKAN
Dr. Ender Özden
II. BAŞKAN
Dr. Ömer Demir
GENEL SEKRETER
Dr. A. Barbaros Başeskioğlu
SAYMAN
Dr. Ahmet Güdeloğlu
ÜYELER
Dr. Cenk Yücel Bilen

Dr. Volkan İzol

Dr. Yılören Tanıdır

Dr. Bora Özveren

Dr. M. İlker Gökçe