Yönetim Kurulu

 

MİNİMAL İNVAZİV ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Dr. Ender Özden

Dr. Ömer Demir

Dr. A. Barbaros Başeskioğlu

Dr. Ahmet Güdeloğlu

Dr. Cenk Yücel Bilen

Dr. Volkan İzol

Dr. Yılören Tanıdır

Dr. Bora Özveren

Dr. M. İlker Gökçe

Başkan

2. Başkan

Genel Sekreter

Sayman

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye